Đầu đọc thẻ RFID Impinj R420

Đầu đọc cố định Impinj Speedway R420 – 4 cổng

Nhà sản xuất: Impinj

Mã sản phẩm:   IPJ-REV-R420-GX12M1

 

Danh mục:
Ngôn Ngữ