So sánh phương pháp sử dụng nhãn dán và sử dụng máy in phun

Việc sử dụng nhãn dán đã quá quen thuộc với các doanh nghiệp, được thực hiện trong hàng chục năm. Tuy nhiên, các công ty sản xuất đang dần dần đổi qua sử dụng máy in phun. Thiết bị này vừa có hiệu năng tương đương, nhưng lại giúp tiết kiệm chi phí vận hàng […]

Ngôn Ngữ